پزشکی هسته ای
عوارض پت اسکن برای اطرافیان

عوارض پت اسکن برای اطرافیان

اسکن هسته‌ای به‌دلیل استفاده از ماده ردیاب رادیواکتیو، ممکن است با خطراتی همراه باشد. در ادامه به عوارض پت اسکن برای اطرافیان می‌پردازیم.

گاما کمرا چیست؟

گاما کمرا چیست؟

گاما کمرا، دستگاهی است که امکان تصویربرداری از فرآیندهای فیزیکی درون بدن را با استفاده از یک رادیودارو فراهم می‌کند.

پت اسکن چیست؟

پت اسکن چیست؟

در مرکز پت اسکن، ماده‌ای حاوی رادیوایزوتوپ با خاصیت پرتوزایی به بیمار تزریق می‌شود و سپس با استفاده از دستگاه پت، تصاویر سه ‌بعدی از بدن بیمار گرفته می‌شود.

اسکن اسپکت چیست؟

اسکن اسپکت چیست؟

اسکن اسپکت (SPECT) یک نوع تصویربرداری پزشکی است که از ماده رادیواکتیو برای تصویربرداری استفاده می‌کند. در این روش، یک ماده رادیواکتیو به بدن شما تزریق می‌شود که به سرعت به عضلات و بافت‌های بدن شما می‌رسد. بعد از چند دقیقه، دستگاه اسپکت تصاویری از بدن شما تهیه می‌کند...