تصویربرداری پزشکی
تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی

تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی

سونوگرافی و ماموگرافی، برای بررسی سرطان سینه استفاده می‌شوند. برای آگاهی از تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی، همراه ما باشید