امروزه تحولات بزرگی در ابعاد، ظاهر، قدرت میدان مغناطیسی و کاربرد دستگاه ام آر آی ایجاد شده است. در ادامه به ویژگی‌های انواع دستگاه ام آر آی اشاره خواهیم کرد.